Mαcαcα Lγrιcs

The Beatles
"Hello Goodbye" lyrics

Hello Goodbye

You say yes
I say no
You say stop
And I say go, go, go
Oh no

You say goodbye
And I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello

I say high
You say low
You say why
And I say I don't know
Oh no
You say goodbye
And I say hello

Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello

Why, why, why, why, why, why
Do you say goodbye?
Goodbye
Oh no

You say goodbye
And I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello

You say yes
I say no
You say stop
And I say go, go, go, oh
Oh no
You say goodbye
And I say hello

Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello

Hela heba helloa
Hela heba helloa, cha cha cha
Hela heba helloa, woo
Hela heba helloa, hela
Hela heba helloa, cha cha cha
Hela heba helloa, woo
Hela heba helloa, cha cha cha
Hela heba helloa